About us

Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii" este operatorul naţional în domeniul difuzării programelor de radio şi televiziune în Republica Moldova.

Din iunie 2005, întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii" intră în componenţa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova.

Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii" oferă servicii de difuzare a programelor de radio şi televiziune pe întreg teritoriul ţării, având în administrare trei reţele publice de televiziune şi două reţele de radiodifuziune cu acoperire naţională. În dotare tehnică, actualmente întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii" are 20 emiţătoare TV de mare putere, 9 emiţătoare TV cu puterea până la 1KW, 63 retranslatoare TV de mică putere şi 27 emiţătoare şi retranslatoare radio în benzile de unde 66-73 MHz şi 87,5-108 MHz, amplasate la 9 staţii de televiziune şi radiodifuziune.

Activitatea întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii" include difuzarea programelor publice de televiziune şi radio, transportul programelor de Televiziune şi Radiodifuziune, difuzarea programelor de radiodifuziune prin cablu în mun. Chişinău, precum şi difuzarea programelor altor instituţii ale audiovizualului din ţară şi de peste hotare.

Partners

ÎM "Orange Moldova" SA
France Media Monde
I.P.N.A. Compania "Teleradio-Moldova"
ÎM "Moldcell" SA
Broadcasting Board of Governors
SA "Moldtelecom"
TV5 Monde
FCC "Micul Samaritean"
"Selectcanal" SRL

The product has been added to cart

Continue shopping Complete order