Informație generală

Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii”, este operatorul naţional în domeniul difuzării programelor de radio şi televiziune în Republica Moldova și oferă servicii de difuzare a programelor de radio şi televiziune pe întreg teritoriul republicii, având în administrare două reţele de radiodifuziune cu acoperire naţională în format analog, o rețea radio prin fir ce funcționează doar în mun. Chișinău și o reţea publică de televiziune (Multiplexul naţional A) cu acoperire naţională în format digital. În același timp, are în gestiune si o rețea digitală, ce este totalmente funcțională din punct de vedere tehnic pentru furnizarea celui de-al doilea multiplex național digital - Multiplexul naţional B.

În dotarea sa tehnică, Î.S. „Radiocomunicaţii” deține emiţătoare TV de putere – mare, medie şi putere mică ce sunt implicate în difuzarea semnalului digital terestru prin rețelele DVB-T2 (MUXA și MUX B). Difuzarea programelor radio este realizată cu ajutorul emiţătoarelor şi retranslatoarelor radio în benzile FM 87,5 – 108 MHz şi unde medii.

Ghidaţi de atuurile noastre - experienţa şi infrastructura, ne adaptăm la tendinţele pieţei şi dezvoltăm noi servicii bazate pe cele mai noi tehnologii pentru a aduce succesul atât pentru noi, cât şi pentru clienţii noştri.

Pe lângă serviciile de bază, în activitatea sa Î.S.„Radiocomunicaţii”, având profilul, experiența și expertiza necesară pentru a implementa cu succes toate aspectele proiectelor pe domeniul său, oferă o gamă largă de servicii integrate, precum: difuzarea și transportul programelor de televiziune și radiodifuziune pentru alte instituții ale audiovizualului din țară și de peste hotare, transport date şi transport programe TV şi radio în format digital; servicii de folosire a spațiilor tehnologice (amplasarea pe infrastructura existentă a întreprinderii a echipamentelor operatorilor de telecomunicații și instituțiilor audiovizualului din republică); serviciilor de mentenanță a sistemelor radiante și radiodifuziune prin fir în municipiul Chișinău; servicii de instalare, demontare, reparare de sisteme antenă-feeder, de echipamente de televiziune şi radio, care includ de asemenea şi, proiectarea, construcţia, instalarea şi punerea în funcţiune, precum şi suport tehnic la etapa exploatării.

Infrastructura întreprinderii este unică de acest fel în Republica Moldova datorită ansamblurilor de clădiri tehnice special amenajate şi a pilonilor/turnurilor de telecomunicaţii. Total pe teritoriul republicii sunt amplasaţi 14 piloni şi turnuri cu înălţimea de la 100 până la 350 m şi 66 de piloneţi cu înălţimea de până la 100 m.

Reieşind din contextul dezvoltării rapide a noilor tehnologii, întreprinderea tinde a ţine pasul progresului şi cerinţelor lumii moderne, agenda de lucru fiind-ui întotdeauna axată pe dezvoltarea soluţiilor întru modernizare şi prosperare.

În contextul celor expuse, Î.S. „Radiocomunicații” este persoana juridică, care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate de stat transmise ei în administrare şi/sau ca aport în capitalul social şi în baza proprietăţii și veniturilor obţinute în rezultatul activităţii sale economico-financiare, funcționând pe principii de autogestiune economică și autonomie financiară.

Fondator al Întreprinderii este Statul (Republica Moldova), prin intermediul Agenției Proprietății Publice.

Totodată, activitatea întreprinderii se desfășoară în conformitate cu politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice elaborată, promovată şi realizată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării care determină strategia de dezvoltare a domeniului respectiv.

Managementul întreprinderii este asigurat de către Consiliul de administrație al întreprinderii, care este organul colegial de administrare a întreprinderii, și care este alcătuit din 7 membri și administratorul întreprinderii – organul executiv unipersonal al întreprinderii.

Parteneri

ÎCS „Reforma Art” SRL
ÎCS „Pro Digital” SRL
AO „Media Alternativă”
CP „Gagauziya Radio Televizionu”
SRL „Vocea Media”
SRL „Noroc Media”
SRL „Radio Plai”
SRL „Radio Hit”
Societatea Română de Televiziune
ÎM "Orange Moldova" SA
France Media Monde
I.P.N.A. Compania "Teleradio-Moldova"
ÎM "Moldcell" SA
U.S. Agency for Global Media
SA "Moldtelecom"
TV5 Monde
FCC "Micul Samaritean"
"Selectcanal" SRL

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile Finisează comanda