Informație generală

Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii” oferă servicii de difuzare a programelor de radio şi televiziune pe întreg teritoriul ţării, având în administrare trei reţele publice de televiziune şi două reţele de radiodifuziune cu acoperire naţională în format analog și o reţea publică TV (MUX A) cu acoperire naţională în format digital.

Activitatea Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii” include la fel difuzarea programelor altor instituţii ale audiovizualului din ţară şi de peste hotare, precum și, difuzarea programelor radio prin cablu în mun. Chişinău.

În dotare tehnică, actualmente Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii” are următoarele echipamente de televiziune, ce difuzează programele TV în format analogic: 20 emiţătoare TV de mare putere, 8 emiţătoare TV cu puterea până la 1KW, 63 retranslatoare TV de mică putere.

Totodată, pentru difuzarea programelor publice de radio în benzile FM și de unde medii, întreprinderea dispune de 18 emiţătoare RD amplasate la 9 staţii de televiziune şi radiodifuziune şi 16 retranslatoare radio.

Furnizarea primului multiplex digital DVB-T2 (MUX A) se efectuează prin intermediul a 22 emițătoare TV digitale. În același timp, este totalmente funcțională din punct de vedere tehnic și o rețea din 9 emițătoare DVB-T2 pentru furnizarea celui de-al doilea multiplex digital - MUX B.

Infrastructura întreprinderii este unică de acest fel în Republica Moldova datorită ansamblurilor de clădiri tehnice special amenajate şi piloni sau turnuri. Total pe teritoriul republicii sunt amplasaţi 14 piloni şi turnuri cu înălţimea de la 100 până la 350 m şi 66 de piloneţi cu înălţimea de până la 100 m.

Î.S.”Radiocomunicații” este persoana juridică, care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate de stat transmise ei în administrare şi/sau ca aport în capitalul social şi în baza proprietăţii și veniturilor obţinute în rezultatul activităţii sale economico-financiare, funcționând pe principii de autogestiune economică și autonomie financiară.

Fondator al Întreprinderii este Statul (Republica Moldova), prin intermediul Agenției Proprietății Publice.

Totodată, activitatea întreprinderii se desfășoară în conformitate cu politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice elaborată, promovată şi realizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, care determină strategia de dezvoltare a domeniului respectiv.

Managementul întreprinderii este asigurat de către Consiliul de administrație al întreprinderii, care este organul colegial de administrare a întreprinderii, și care este alcătuit din 7 membri (2 reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, 4 reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice și un reprezentant al Ministerului Finanțelor.

 

Parteneri

Societatea Română de Televiziune
Telesistem TV SRL
ÎM "Orange Moldova" SA
France Media Monde
I.P.N.A. Compania "Teleradio-Moldova"
ÎM "Moldcell" SA
Broadcasting Board of Governors
ÎCS "General Media Group Corp" SRL
SA "Moldtelecom"
TV5 Monde
Telestar Media SRL
FCC "Micul Samaritean"
"Selectcanal" SRL

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile Finisează comanda