Istorie - Ascensiune prin proiecte majore

Î.S. „Radiocomunicaţii” este operatorul naţional şi principalul furnizor de rețele și servicii de broadcasting TV şi radio pentru posturile publice şi private ale audiovizualului din Republica Moldova.

Întreprinderea a fost fondată în 1946 și a devenit funcţională începând cu noiembrie 1948, având iniţial denumirea de ”Centrul Republican de Radio”, care apoi în 1958 a fost modificată în ”Centrul Republican de Televiziune şi Radiodifuziune”. În 1997 denumirea întreprinderei este schimbată în ÎS ”Radiocomunicații”. Odată cu evoluţia tehnologiilor în domeniu întreprinderea a trecut prin transformări majore. 

Lista conducătorilor Î.S.„Radiocomunicaţii”:
Mihail Iacob (2013 – în prezent)
Adrian Ciofu (2011-2013)
Valeriu Elaş (2008-2010)
Victor Bădulescu (2001-2008)
Aurelian Popescu (1999-2001)
Victor Bădulescu (1993-1998)
Ivan Madan (1987-1993)
Iurii Svercunov (1975-1987)
Vladimir Conovalciuc (1968-1975)
Stepan Covtîşnîi (1951-1968)
1996

Începând cu 1996 până în prezent, dezvoltarea Î.S.”Radiocomunicaţii” s-a caracterizat prin extinderea radiodifuziunii în banda de frecvenţe FM (87,5-108MHz) şi instalarea retranslatoarelor TV de mică putere în unele localităţi cu condiţii nefavorabile recepţiei (zonele de umbră);

2003

În anul 2003 a fost instalată staţia sol de comunicaţii prin satelit prin care  până în anul 2010 au fost prestate servicii de transport a programului TV „Moldova Internaţional” la satelit pentru IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;

2005

În intervalul anilor 2005-2013, Î.S. „Radiocomunicaţii” a pus în funcţiune capacităţi de transport date 3 + 1 STM1, pentru prestarea serviciilor de transport date pe traseul Chişinău-Iaşi (România);

2006

În 2006, activitatea întreprinderiii a fost marcată de modernizarea emiţătoarelor de tip TV „Ilmeni” la staţiile Cahul, Căuşeni, Mîndreştii Noi şi Trifeşti, precum şi realizarea primei etape de modernizare a liniilor de radio releu;

2007

În 2007 s-au implementat serviciile radio acces în bandă largă la fluxuri de date ( WiMax);

În 2012-2014 a fost procurat şi instalat echipamentul FM „Radio Moldova Tineret”, pentru difuzarea acestui post de radio în 6 localităţi din Republica Moldova (Bălţi, Bender, Copanca, Nisporeni, Sărata Galbenă, Glodeni);

Întru îndeplinirea „Planului de acţiuni pentru implementarea televiziunii digitale în Republica Moldova”, Î.S.”Radiocomunicaţii”, care dispune de infrastructura necesară şi personal calificat, a demarat începând cu anul 2003 şi continuând până în prezent, acţiuni ce ţin de acest domeniu.

Şi anume, a început formarea şi distribuirea semnalului digital MPEG-2 televizat prin căile de transport programe existente (radiorelee) pentru trei reţele statale şi a fost lansat un proiect-pilot de experimentare a transmisiilor digitale terestre în standard DVB-T în or.Chişinău cu un emiţător digital DVB-T.

2008

În anul 2008 pentru a demonstra în continuare avantajele tehnologiilor noi, dar şi pentru a verifica şi depista problemele tehnice, care pot provoca bruiaje altor servicii de radiocomunicaţii, a fost pus în funcţiune cel de-al doilea emiţător digital DVB-T în or.Chişinău. La acel moment, prin intermediul a doua emiţătoare era posibilă difuzarea a 20 programe în format MPEG-2, cîte 10 programe per multiplex (emiţător).

2011

În anul 2011 au fost supuse testărilor, echipamentele de formare a semnalului în format MPEG-4, care au înlocuit modelele de codare vechi MPEG-2, iar unul din emiţătoarele DVB-T a fost înlocuit cu un emiţător DVB-T2.

2014

În 2014 au fost procurate 8 emiţătoare şi 8 antene pentru 8 staţii de televiziune, pentru implementarea Televiziunii Digitale în Republica Moldova (cu o acoperire de cca 60%). Această etapă urmează a fi implementată în 2015.

2015

Pe parcursul anilor 2015-2017, activitatea Î.S.”Radiocomunicații” a fost ghidată în cea mai mare parte de angajamentele internaționale asumate de către R.Moldova în vederea tranziției de la televiziunea analogică terestră la cea digitală. Î.S.”Radiocomunicații” îi revine unul dintre rolurile principale în cadrul acestui proces și anume: asigurarea din punct de vedere tehnic a tranziției la televiziunea digitală, ceea ce a și constituit obiectivul primordial al întreprinderii în decursul ultimilor 3 ani.

La data de 16 iunie 2015, Î.S.”Radiocomunicații” obține Licența privind utilizarea frecvențelor pentru furnizarea Primului Multiplex Național (Multiplexul ”A”). În acest scop, la Stațiile întreprinderii, folosind infrastructura existentă (clădiri, piloni, turnuri) în 2 etape au fost instalate 16 stații DVB-T2 cu sisteme radiante:

I etapă – în localitățile: Edineț, Mîndreștii Noi, Ungheni, Trifești, Strășeni, Căușeni, Cimișlia și Cahul;

II etapă – în localitățile: Drochia, Soroca, Ivancea, Hîncești, Comrat, Leova, Bender și Baimaclia.

2016

La 1 noiembrie 2016 a avut loc un eveniment de importanță majoră atît pentru Î.S.”Radiocomunicații” cît și pentru întreg segmentul pieței telecomunicațiilor din R.Moldova și anume: lansarea de către Î.S.”Radiocomunicații” sub patronatul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a primului Multiplex digital, care la acel moment asigura o rată de acoperire peste 80% din populație și avea incluse următoarele posturi TV:

2017

Pe parcursul anului 2017 întru respectarea obligaţiunilor asumate conform prevederilor Licenţei privind utilizarea frecvenţelor pentru furnizarea Multiplexului naţional ”B” (licență obținută la finele anului 2015), au fost procurate echipamente şi puse în funcţie la staţiile Edineţ, Mîndreştii-Noi, Ungheni, Trifeşti, Străşeni, Cimişlia, Cahul şi Căuşeni, ceea ce va duce la atingerea nivelului de acoperire a teritoriului de cca 50% şi a populaţiei de cca 65%.

Pe parcursul trim.I anul 2017 au fost efectuate lucrări de testare a funcționalității Multiplexului B cu rata de acoperire 65% din populația țării. Acum aceste echipamente staționează, deoarece nici MUX A nu este suplinit la capacitatea nominală.

În scopul îndeplinirii condițiilor Licenței respective privind obligaţiile de acoperire cu semnal TV digital terestru a teritoriului și populației republicii prin multiplexul național A, în anul 2017, Î.S. „Radiocomunicaţii” a lansat modernizarea emițătoarelor TV analogice existente de tip ULX (la SRTV Mîndreștii Noi, Căușeni și Cahul) pentru funcţionarea în regim digital DVB-T2 cu o putere de emisie de cca. 1,5 kW. Astfel, către 31.12.2017, a fost atinsă rata de acoperire cu semnal digital a teritoriului de cca. 75 la sută și, respectiv, cca 90 la sută din populația țării.

2018

Pe parcursul anului 2018, în scopul îndeplinirii planului de implementare a televiziunii digitale în format DVB-T2 a fost finalizată modernizarea emiţătoarelor analogice existente Harris ULX-5000AN la staţiile întreprinderii. Astfel, după instalarea excitatoarelor noi difuzarea televiziunii digitale de la Stațiile RTV Mîndreștii Noi, Cahul, Căușeni, Trifeşti, Ungheni şi Cimişlia este asigurată cu o putere de emisie de 1,5-1,7 kW prin emiţătoarele digitale ULX-1700DT2.

În scopul extinderii zonelor de acoperire cu televiziunea digitală pentru SRTV Străşeni şi SRTV Edineţ, s-au procurat suplimentar amplificatoare a câte 2,8 kW. Punerea în funcţiune a acestor amplificatoare a permis de a extinde zona de acoperire și a îmbunătăţi condiţiile de recepţie a semnalului digital în centrul şi nordul Republicii Moldova.

La Stația Centrală Procesare și Distribuire Semnal din mun. Chișinău a fost montată antenă TV de ultimă generație, prin care este asigurată difuzarea a 11 posturi TV în format digital pe canalele 56 şi 58 (DVB-T şi DVB-T2) în raza municipiului Chișinău și anume: Moldova 1, Moldova 2, TVR Moldova, N4, Prime, Publika TV, Canal 2, Canal 3, TV5 Monde, CTC Mega și Domashny. Antena nou montată are un coeficient mai mare de amplificare, astfel, a fost extinsă zona de acoperire şi s-a îmbunătăţit calitatea semnalului la recepţie.

2019

Au fost puse în funcțiune toate cele 8 stații de mare putere DVB-T2 cu PAR nominal conform Planului de la Geneva 2006. Ca urmare a acestor acțiuni, a fost extinsă rata de acoperire cu semnal digital pînă la cca. 96% din populația țării.

Au fost efectuate măsurări instrumentale a nivelului cîmpului electromagnetic a semnalului DVB-T2 în localitățile situate în „zone de umbră”, unde semnalul DVB-T2, din cauza particularităților reliefului, nu poate fi recepționat calitativ. În urma acestor acțiuni, a fost determinată cantitatea necesară de emițătoare/retranslatoare (gap-fillere) DVB-T2 de mică putere (20-50W), care urmează a fi procurate și puse în funcțiune nemijlocit în localitățile din „zonele de umbră” în scopul asigurării recepției semnalului digital.

2020

În cadrul proiectului de implementare a televiziunii digitale terestre și extinderii ariei de acoperire cu semnal digital terestru DVB-T2 prin Multiplexul național A, Î.S. „Radiocomunicații” a procurat 4 Antene DVB-T2, fiderele și conectoarele necesare. Totodată, după montarea antenelor DVB-T2 au fost puse în funcţiune emiţătoarele DVB-T2 în următoarele localități:

• or. Cornești, r-nul Ungheni - putere emiţător 300 W, emisie în canalul 22.

• or. Nisporeni, r-ul Nisporeni - putere emiţător 300 W, emisie în canalul 31.

• mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia - putere emiţător 300 W, emisie în canalul 36.

• or. Otaci, r-nul Ocnița - putere emiţător 100 W, emisie în canalul 30.

2021

Î.S. „Radiocomunicații” a inițiat funcționarea MUX A în regim multiple PLP (Multiple Physical Layer Pipes – multiplu canal de nivel fizic) cu două fluxuri: PLP-0 și PLP-1. Acest regim multiple PLP, permite ca într-un multiplex să fie transmise câteva fluxuri, ce au diferite setări, inclusiv modulația (de la QPSK și până la 256QAM) și viteza codului (Code Rate).

Prin organizarea lucrărilor de schimbare a regimului de funcționare MUX A (multiplu PLP) cu diferiți parametri de modulație, au fost obținută modificări ale zonei de recepție sigură cu semnal DVB-T2 prin fluxurile „PLP-0” și „PLP-1”. Setările utilizate pentru fluxul „PLP-0” permit îmbunătățirea condițiilor de recepție a programelor TV din pachetul digital DVB-T2 (fiind suficient în acest caz, pentru recepția semnalului digital, folosirea antenelor mai ieftine, chiar și a celor de cameră, sau celor instalate până la înălțimea de 10m de la nivelul solului ș.a.).

Întru diversificarea și îmbunătățirea conținuturilor curriculare online, precum și creării unui instrument didactic digital care ar facilita accesul la procesul educațional, la solicitarea Primăriei mun. Chișinău de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Î.S. „Radiocomunicații” asigură retransmiterea programelor educaționale (lecțiilor video) în mun. Chișinău, format comprimare MPEG-4SD, standard de emisie DVB-T2 pe canalul 42 TV.

Parteneri

ÎCS „Reforma Art” SRL
ÎCS „Pro Digital” SRL
AO „Media Alternativă”
CP „Gagauziya Radio Televizionu”
SRL „Vocea Media”
SRL „Noroc Media”
SRL „Radio Plai”
SRL „Radio Hit”
Societatea Română de Televiziune
ÎM "Orange Moldova" SA
France Media Monde
I.P.N.A. Compania "Teleradio-Moldova"
ÎM "Moldcell" SA
U.S. Agency for Global Media
SA "Moldtelecom"
TV5 Monde
FCC "Micul Samaritean"
"Selectcanal" SRL

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile Finisează comanda