De 70 Ani Împreună ! Radiocomunicații celebrează frumoasa aniversare !

4192

08 november 2018

Astăzi celebrăm împreună aniversarea de 70 ani ai Î.S. „Radiocomunicații”. Ca și orice omagiat, Radiocom și-a pus cu această ocazie straie de sărbătoare și își întâmpină oaspeții dragi cu brațele deschise.

Având ca sferă de activitate comunicațiile electronice, care în ultimii 20 de ani se dezvoltă și progresează în mod deosebit de vertiginos, Î.S. „Radiocomunicații” a făcut față provocărilor și a fost mereu în pas cu tendințele tehnologiilor din domeniu. Odată cu evoluţia tehnologiilor întreprinderea a trecut prin transformări majore, a evoluat continuu, dovedind maturitate, inovare şi, înainte de toate, profesionalism în dezvoltarea sa permanentă.

Gestionând în prezent 3 rețele publice de televiziune în format analogic și una în format digital și două rețele de radiodifuziune, toate cu acoperire națională, dispunând de o vastă infrastructură, unică în felul său în republică, întreprinderea se angajează în cele mai îndrăznețe proiecte în vederea creșterii competivității și diversificării serviciilor de comunicații electronice oferite societății.

Toatea acestea, pe care le avem în prezent au un trecut, la care ținem și care este o parte a vieții întreprinderii, care nu poate fi ignorată. Succesul de astăzi se datorează tuturor generațiilor, care s-au perindat pe parcursul anilor și care au dedicat întreprinderii cunoștințele și abilitățile sale, și de fapt, și o parte a sufletului.

Este greu a expune într-un scurt discurs toate etapele, care le-a parcurs întreprinderea. Voi încerca să mă opresc la cele mai notabile.

Nu există (sau cel puțin nu a fost găsit de noi) vre-un act oficial, în care ar fi înregistrată data exactă, când a fost înființată întreprinderea. Totuși se cunoaște, că în orăşelul Costiujeni (actualmente Codru), la 19 ianuarie anul 1946 a început construcția primei staţii radio moderne în RSS Moldovenească. Emiţătorul de radiodifuziune “Telefunken” cu puterea de emisie de 100 kW în banda de unde medii şi antena amplasată pe un pilon metalic cu înălţimea de 150 m, a fost dat în exploatare la sfârșit de octombrie 1948 și asigura difuzarea emisiunilor postului unu al Radioului Moldovenesc pe aproape întreg teritoriul Republicii în volum de 18 ore zilnic. Tot atunci a fost înființat Centrul Republican de Radiodifuziune și de acolo își are începutul Î.S. „Radiocomunicații”.

Dezvoltarea ulterioară a întreprinderii a continuat atât în domeniul TV cât și RD.

În domeniul radiodifuziunii anul 1959 a fost anul lansării emisiei radio în banda de unde ultrascurte/UKV(66-73 MHz), standard estic sau FM-1. În or. Chişinău a fost dată în exploatare prima staţie de radiodifuziune „Dojdi-2”, care reprezenta o staţie cu două programe având puterea de ieşire a emiţătoarelor pentru fiecare program de 4 kW și prin care se difuzau programele posturilor radio „1-Naţional” şi „Luceafărul”.

În anii ’90 ai secolului trecut, datorită faptului că pe piaţa internă a Moldovei au căpătat o largă circulaţie radioreceptoarele de fabricaţie occidentală, a început exploatarea diapazonului de unde FM (standard vestic sau FM-2). Primul emiţător de acest gen a fost dat în exploatare la 30.10.1995 de la staţia Străşeni, iar ulterior în perioada anilor 1997-2018, rata de acoperire a postului de Radio Național a atins rata de acoperire a populației de cca 99.9%.

În 2012-2017 a fost dezvoltată rețeaua de stații FM „Radio Moldova Tineret”.

Dezvoltarea mijloacelor de Televiziune în Republică a început în anul 1958, când a fost lansată difuzarea emisiunilor postului național de televiziune prin emiţătorul TV din or. Chişinău.

Deja în anul 1962 din oraşul Chişinău începe difuzarea programului II de televiziune.

După anul 1970, odată cu iniţierea construirii liniilor radioreleu, începe dezvoltarea televiziunii la scară națională în RM. Astfel, în anii 1973 – 1993, au fost construite staţii noi, au fost date în exploatare emiţătoare TV de mare putere, au fost instalate retranslatoare TV de mică putere, care au început difuzarea şi retranslarea a 2 programe TV în diapazoane VHF şi UHF.

De rând cu extinderea rețelelor, o caracteristică distinctă și am putea zice chiar dominantă pentru perioada anilor 2007-2018, impusă de situația economică a întreprinderii și în același timp de avansarea tehnologiilor în domeniu, a devenit modernizarea echipamentelor existente sau înlocuirea lor cu altele de generație nouă.

Astfel în scopul optimizării cheltuitelor de exploatare şi pentru energie electrică în anii 2007-2008 au fost modernizate emiţătoarele TV de tip ILMENI., prin inlocuirea amplificatoarelor pe bază de tuburi electronice cu „Svetrod” şi amplificatoare prefinale MOS FET.

Totuşi, având parcul larg de emiţătoare TV în baza tuburilor electronice Întreprinderea suporta cheltuieli mari pentru exploatarea şi întreţinerea lor. Ca urmare, în anii 2011-2012 toate emiţătoarele TV de putere mare au fost modernizate prin înlocuirea lor cu emiţătoare TV de generaţie nouă. În afară de aceasta, pentru banda UHF au fost alese şi puse în funcţiune emiţătoare TV cu posibilitatea trecerii la televiziunea digitală fără cheltuieli mari. Reutilarea tehnică a parcului de emițătoare TV a permis reducerea consumului de energie electrică cu cca 40 la sută.

În anii 2015-2018 au fost înlocuite emiţătoarele vechi de unde medii cu emițătoare de ultimă generaţie NX-50 și NX-25, fapt care a contribuit la reducerea cheltuielilor de întreţinere, dar și a îmbunătăţit operativitatea pe partea, ce ține de exploatarea acestor emiţătoare, datorită faptului, ca acestea sunt dotate cu sistem de monitorizare la distanţă, ceea ce a dus la optimizarea cheltuielilor de deservire.

 

Retehnologizarea întreprinderii și eficientizarea proceselor ne-a permis sa efectuăm investiții în crearea rețelelor DVB-T2 pentru a asigura din punct de vedere tehnic tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală, acesta fiind obiectivul primordialal Î.S. „Radiocomunicaţii”.

Astfel, începând cu 15 aprilie 2015, Î.S. „Radiocomunicaţii” a lansat în Republica Moldova Primul Multiplex Digital (MUX A).

Pe parcursul anilor 2017-2018 au fost efectuate lucrările de modernizare a emiţătoarelor TV analogice existente pentru funcţionarea lor în regim digital cu putere de emisie de pâna la 3000W, ceea ce a permis extinderea ratei de acoperire a teritoriului republicii cu semnal digital până la 95 la sută.

Pe agenda întreprinderii pentru următoarea perioadă pe locul de frunte stă:

-Extinderea ariei de acoperire a MUX A pina la 99.9% din populatie și lansarea MUX B cu o capacitate de 15 programe TV cu aria de acoperire de cca 99% populatie.

De asemenea, ne pregătim să lansăm radiodifuziunea digitală DAB+.

 

Studiile de piață, pe care le-am efectuat, ne prezintă un tablou clar, că la oferta de 15-30 canale TV cu acces gratuit, ar reacționa peste 67 % de utilizatori. Accesul universal la serviciile TV este menirea noastră și noi nu ne putem permite să lipsim păturile vulnerabile de acces la informație. Nu ne putem permite nici să lăsăm fără acoperire națională garantată posturile naționale de TV si Radio. Din această perspectivă, și utilizatorul final, și producătorul local de programe TV, vor avea nevoie de serviciile noastre, iar noi trebuie să avem capacitatea să le oferim.

 

Felicit cordial întreg colectivul Întreprinderii noastre cu frumoasa vârstă a Radiocomunicații!

Toate succesele întreprinderii au fost și sunt meritul specialiștilor de cea mai înaltă calificare, care au facut și fac parte din echipa Î. S. „Radiocomunicații”.

La multi ani, Radiocomunicații !

Cu Respect,

Mihail IACOB

   

Partajează

Parteneri

ÎCS „Reforma Art” SRL
ÎCS „Pro Digital” SRL
AO „Media Alternativă”
CP „Gagauziya Radio Televizionu”
SRL „Vocea Media”
SRL „Noroc Media”
SRL „Radio Plai”
SRL „Radio Hit”
Societatea Română de Televiziune
ÎM "Orange Moldova" SA
France Media Monde
I.P.N.A. Compania "Teleradio-Moldova"
ÎM "Moldcell" SA
U.S. Agency for Global Media
SA "Moldtelecom"
TV5 Monde
FCC "Micul Samaritean"
"Selectcanal" SRL

Produsul a fost adăugat în coș

Continuă cumpărăturile Finisează comanda